HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล ถ.9-001 สายบ้านลำภาศ-คลองหวายโป่ง ม.6 บ้านหัวเขา จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร   30 ต.ค. 2561 98
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสวนมะม่วงรีสอร์ท หมู่ที่ 2 บ้านมุงใต้   27 มี.ค. 2561 177
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (ถนนไร้ฝุ่น) ผิวจราจรเคพซีล สายคลองหวายโป่ง (ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พล.ถ.9-001 สายบ้านลำภาศ-คลองหวายโป่ง) หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา   27 มี.ค. 2561 182
ประกาศผลผู้สอบราคา   -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลประกาศสอบราคา-   5 ต.ค. 2559 347
  (1)