หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

RULES
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ

CONTACT US
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน กลุ่มประปาคลองน้ำเย็น หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งพระ   15 พ.ค. 2562 14
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกันดินแนวเขตสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง หมู่ที่ 2 บ้านมุงใต้   15 พ.ค. 2562 13
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล. ถ.9-001 สายบ้านลำภาศ – คลองหวายโป่ง หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก    10 ต.ค. 2561 133
ราคากลาง   โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.๙-๐๐๑ สายบ้านลำภาศ - คลองหวายโป่ง หมู่ที่ ๖ บ้านหัวเขา   27 ก.ย. 2561 139
ราคากลาง   ประกาศราคากลาง ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 จำนวน 3 โครงการ   19 ก.ย. 2561 145
ราคากลาง   ประกาศราคากลางลงวันที่ 17 กันยายน 2561 จำนวน 6 โครงการ (ต่อ)   19 ก.ย. 2561 83
ราคากลาง   ประกาศราคากลางลงวันที่ 17 กันยายน 2561 จำนวน 6 โครงการ   19 ก.ย. 2561 72
ราคากลาง   โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงเรียนวัดบ้านมุงถึงสายเลี่ยงเมือง หมู่ 1 บ้านมุงเหนือ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก   5 ก.ย. 2561 80
ราคากลาง   โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง หมู่ที่ 2 บ้านมุงใต้   24 ส.ค. 2561 73
ราคากลาง   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านมุง หมู่ที่ ๒ บ้านมุงใต้   25 มิ.ย. 2561 139
  (1)     2      3