ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล บ้านมุง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 15 พ.ย. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256131,02329,40867,23169,02541,61459,86245,77745,19037,61481,14461,770-569,658
256020,20462,25253,59637,69054,64755,39352,78747,50646,44750,77245,57944,845571,718
2559------70026,98416,83919,92434,39229,117127,956
ยอดยกมาตั้งแต่ 9 ก.ค. 2552 ถึง 30 มิ.ย. 2559   26,002
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,295,334
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2552
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี